Generalforsamling

 
Der afholdes hvert år Generalforsamling i Ebberup Fitness, senest ved udgangen af februar måned, i Ebberup Hallernes Cafeteria - hvor alle er velkommen til at deltage og hvor der bydes på en øl eller vand.
 
Det er dog kun medlemmer af Ebberup Fitness der er stemmeberettiget til Generalforsamlingen. 

Næste Generalforsamling

Onsdag den 22. februar 2023

kl. 18.00

i Ebberup Hallerne
 

Dagsorden 22. februar 2023


Dagsorden

Dagsorden er i.flg. vedtægter.

På valg

Alle bestyrelsesmedlemmer og revisorer er valgt til en periode af 2 år, dog undtaget suppleanter der er på valg hvert år.
 
Der er til punkt 7 lavet en oversigt over hvem der er på valg. 
Oversigten giver et overblik om hvem der på valg.
 
Der tages dog forbehold for ret til ændringer i angivelser af, hvor vidt personerne modtager genvalg.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i Ebberup Fitness, hvor der f.eks. kan fremsættes vedtægts ændringer fra medlemmer.

Til Generalforsamlingen vælges bestyrelse samt revisorer.

Derudover aflægges årsberetning fra formanden, gennemgang og godkendelse af regnskab og budget.
 

Eventuelle vedtægts ændringer, forslag samt fuldmagter til afstemning eller
kandidater til bestyrelser og revisorer, skal fremsendes skriftligt
senest 7 dage før Generalforsamling til formanden.


Ebberup Idrætsforening afholder typisk Generalforsamling separat samme dag.
Du kan læse om Generalforsamling i EIF på deres hjemmeside.

Vedtægter

Herunder kan du læse vedtægter for EIF og EIF Fitness.